Copyright © 2013 SMK Design All rights reserved.

Обратно

ДЪЖД


Внезапен дъжд . . . И песен

на младите листа.

След гръм далечен – весела

дъга в безкрайността.


И в този миг лиричен,

от залез осветен,

върви едно момиче

отдавна срещу мен. . .


То цялото е мокро.

Обувките – в ръка.

Полепнала е роклята

по тънката снага.

И слънцето над хълма

със ласки го суши

и пали тъмни мълнии

в очи и във души. . .


Върху трева ,набола

с безгрижно острие,

затоплена и молеща

земята ни прие


и ние с дъх пресекнал

разбрахме, че веднъж

в живота на човека

вали внезапен дъжд.М. Куприянов